ΣΠΙΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ

Καλή σας Όρεξη!

ΜΟΥΣΑΚΑΣ


8.30

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ


8.00

ΓΕΜΙΣΤΑ


7.00

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ


8.00

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ


8.00

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ


8.00

ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ


8.30

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ


6.80

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΑΣΑΤΟ


8.30

ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ


8.30

ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ


9.00

ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ


9.00

ΜΟΣΧΑΡΙ ΒΡΑΣΤΟ ΣΟΥΠΑ


8.70

ΑΡΝΑΚΙ ΦΡΙΚΑΣΕ


10.30

ΑΡΝΙ ΤΣΙΓΑΡΙΑΣΤΟ


8.00

ΓΙΓΑΝΤΕΣ


6.70

ΦΑΣΟΛΑΔΑ


6.50

ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ


6.00

ΦΑΚΕΣ


6.50

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ


8.00

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ


7.50

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΠΑΜΙΕΣ


8.00

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΠΑ


7.50

ΣΟΥΦΛΕ ΖΥΜΑΡΙΚΏΝ


7.00

ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΜΑ


7.70

ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΚΙΜΑ


6.50

ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ


6.00

ΠΕΝΝΕΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ


7.50

ΠΑΤΣΑΣ


8.50

ΜΟΥΣΑΚΆΣ


6.50

ΠΑΣΤΊΤΣΙΟ


6.00

ΓΕΜΙΣΤΆ


5.50

ΠΑΠΟΥΤΣΆΚΙΑ


6.00

ΚΟΛΟΚΎΘΙΑ ΓΕΜΙΣΤΆ ΑΥΓΟΛΈΜΟΝΟ


7.00

ΚΕΦΤΕΔΆΚΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΆΣ


7.00

ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΆΔΕΣ


7.00

ΜΕΛΙΤΖΆΝΕΣ ΦΟΎΡΝΟΥ


5.50

ΧΟΙΡΙΝΌ ΚΡΑΣΆΤΟ


7.00

ΧΟΙΡΙΝΌ ΛΕΜΟΝΆΤΟ


7.00

ΜΟΣΧΆΡΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΌ


7.50

ΜΟΣΧΆΡΙ ΓΙΟΥΒΈΤΣΙ


7.50

ΜΟΣΧΆΡΙ ΒΡΑΣΤΌ ΣΟΎΠΑ


7.50

ΑΡΝΆΚΙ ΦΡΙΚΑΣΈ


8.00

ΑΡΝΊ ΤΣΙΓΑΡΙΑΣΤΌ


8.00

ΓΊΓΑΝΤΕΣ


5.50

ΦΑΣΟΛΆΔΑ


5.50

ΣΠΑΝΑΚΌΡΥΖΟ


5.50

ΦΑΚΈΣ


5.50

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΌ


5.50

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ


5.50

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΠΆΜΙΕΣ


6.00

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΟΎΠΑ


6.00

ΣΟΥΦΛΈ ΖΥΜΑΡΙΚΏΝ


6.00

ΚΑΝΕΛΌΝΙΑ ΜΕ ΚΙΜΆ


6.50

ΣΠΑΓΓΈΤΙ ΜΕ ΚΙΜΆ


5.50

ΣΠΑΓΓΈΤΙ ΜΕ ΣΆΛΤΣΑ


5.00

ΠΈΝΝΕΣ ΜΕ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΆ


7.00

ΠΑΤΣΆΣ


7.00

ΠΑΤΣΆΣ


7.00

ΠΈΝΝΕΣ ΜΕ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΆ


7.00

ΣΠΑΓΓΈΤΙ ΜΕ ΣΆΛΤΣΑ


5.00

ΣΠΑΓΓΈΤΙ ΜΕ ΚΙΜΆ


5.50

ΚΑΝΕΛΌΝΙΑ ΜΕ ΚΙΜΆ


6.50

ΣΟΥΦΛΈ ΖΥΜΑΡΙΚΏΝ


6.00

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΟΎΠΑ


6.00

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΠΆΜΙΕΣ


6.00

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ


5.50

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΌ


5.50

ΦΑΚΈΣ


5.50

ΣΠΑΝΑΚΌΡΥΖΟ


5.50

ΦΑΣΟΛΆΔΑ


5.50

ΓΊΓΑΝΤΕΣ


5.50

ΑΡΝΊ ΤΣΙΓΑΡΙΑΣΤΌ


8.00

ΑΡΝΆΚΙ ΦΡΙΚΑΣΈ


8.00

ΜΟΣΧΆΡΙ ΒΡΑΣΤΌ ΣΟΎΠΑ


7.50

ΜΟΣΧΆΡΙ ΓΙΟΥΒΈΤΣΙ


7.50

ΜΟΣΧΆΡΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΌ


7.50

ΧΟΙΡΙΝΌ ΛΕΜΟΝΆΤΟ


7.00

ΧΟΙΡΙΝΌ ΚΡΑΣΆΤΟ


7.00

ΜΕΛΙΤΖΆΝΕΣ ΦΟΎΡΝΟΥ


5.50

ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΆΔΕΣ


7.00

ΚΕΦΤΕΔΆΚΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΆΣ


7.00

ΚΟΛΟΚΎΘΙΑ ΓΕΜΙΣΤΆ ΑΥΓΟΛΈΜΟΝΟ


7.00

ΠΑΠΟΥΤΣΆΚΙΑ


6.00

ΓΕΜΙΣΤΆ


5.50

ΠΑΣΤΊΤΣΙΟ


6.00

ΜΟΥΣΑΚΆΣ


6.50

ΠΑΤΣΆΣ


7.00

ΠΈΝΝΕΣ ΜΕ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΆ


7.00

ΣΠΑΓΓΈΤΙ ΜΕ ΣΆΛΤΣΑ


5.00

ΣΠΑΓΓΈΤΙ ΜΕ ΚΙΜΆ


5.50

ΚΑΝΕΛΌΝΙΑ ΜΕ ΚΙΜΆ


6.50

ΣΟΥΦΛΈ ΖΥΜΑΡΙΚΏΝ


6.00

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΟΎΠΑ


6.00

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΠΆΜΙΕΣ


6.00

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ


5.50

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΌ


5.50

ΦΑΚΈΣ


5.50

ΣΠΑΝΑΚΌΡΥΖΟ


5.50

ΦΑΣΟΛΆΔΑ


5.50

ΓΊΓΑΝΤΕΣ


5.50

ΑΡΝΊ ΤΣΙΓΑΡΙΑΣΤΌ


8.00

ΑΡΝΆΚΙ ΦΡΙΚΑΣΈ


8.00

ΜΟΣΧΆΡΙ ΒΡΑΣΤΌ ΣΟΎΠΑ


7.50

ΜΟΣΧΆΡΙ ΓΙΟΥΒΈΤΣΙ


7.50

ΜΟΣΧΆΡΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΌ


7.50

ΧΟΙΡΙΝΌ ΛΕΜΟΝΆΤΟ


7.00

ΧΟΙΡΙΝΌ ΚΡΑΣΆΤΟ


7.00

ΜΕΛΙΤΖΆΝΕΣ ΦΟΎΡΝΟΥ


5.50

ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΆΔΕΣ


7.00

ΚΕΦΤΕΔΆΚΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΆΣ


7.00

ΚΟΛΟΚΎΘΙΑ ΓΕΜΙΣΤΆ ΑΥΓΟΛΈΜΟΝΟ


7.00

ΠΑΠΟΥΤΣΆΚΙΑ


6.00

ΓΕΜΙΣΤΆ


5.50

ΠΑΣΤΊΤΣΙΟ


6.00

ΜΟΥΣΑΚΆΣ


6.50