ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΕΡΙΔΕΣ

Καλή σας Όρεξη!

ΜΙΣΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΣ


7.50

ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ


9.80

ΑΡΝΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ


12.00

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ


9.80

ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ


9.80

ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ


10.20

ΚΛΕΦΤΙΚΟ


10.20

ΕΞΟΧΙΚΟ


9.80

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΟΎΒΛΑΣ


6.00

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ


8.00

ΑΡΝΆΚΙ ΓΆΛΑΚΤΟΣ


9.00

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΎΛΑ


8.00

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ


8.00

ΚΟΚΟΡΈΤΣΙ


8.50

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ


8.00

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΎΛΑ


8.00

ΑΡΝΆΚΙ ΓΆΛΑΚΤΟΣ


9.00

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ


8.00

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΟΎΒΛΑΣ


6.00

ΚΟΚΟΡΈΤΣΙ


8.50

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ


8.00

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΎΛΑ


8.00

ΑΡΝΆΚΙ ΓΆΛΑΚΤΟΣ


9.00

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ


8.00

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΟΎΒΛΑΣ


6.00

ΚΟΚΟΡΈΤΣΙ


8.50