ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ

Καλή σας Όρεξη!

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΣ


12.50

ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ


26.00

ΑΡΝΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ


34.00

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ


25.00

ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ


26.00

ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ


29.00

ΕΞΟΧΙΚΟ


26.00

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΟΎΒΛΑΣ


6.00

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ


8.00

ΑΡΝΆΚΙ ΓΆΛΑΚΤΟΣ


9.00

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΎΛΑ


8.00

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ


8.00

ΚΟΚΟΡΈΤΣΙ


8.50

ΚΟΚΟΡΈΤΣΙ


8.50

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ


8.00

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΎΛΑ


8.00

ΑΡΝΆΚΙ ΓΆΛΑΚΤΟΣ


9.00

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ


8.00

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΟΎΒΛΑΣ


6.00

ΚΟΚΟΡΈΤΣΙ


8.50

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ


8.00

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΎΛΑ


8.00

ΑΡΝΆΚΙ ΓΆΛΑΚΤΟΣ


9.00

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ


8.00

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΟΎΒΛΑΣ


6.00

ΚΟΚΟΡΈΤΣΙ


8.50