ΜΕΡΙΔΕΣ

Καλή σας Όρεξη!

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ

ΜΕ ΒΡΑΣΤΆ ΛΑΧΑΝΙΚΆ


9.80

ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ


9.50

ΜΕΛΩΜΕΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ

ΜΕ ΨΗΤΆ ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΚΑΙ ΠΑΤΆΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ


9.80

ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΣΧΆΡΑΣ


9.80

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ

ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΆΡΔΑ


9.00

ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΡΝΙΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΚΑΡΈ ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ


14.50

ΜΙΣΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ SPECIAL

ΧΩΡΊΣ ΚΌΚΚΑΛΑ


10.50

ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΣΧΆΡΑΣ


17.00

ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ


18.50

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ


9.80

ΣΥΚΏΤΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

ΣΤΗ ΣΧΆΡΑ


9.00

ΜΕΡΙΔΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ


12.00

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΝΤΟΜΆΤΑ, ΣΩΣ


9.80

ΜΕΡΙΔΑ ΓΥΡΟ ΧΟΙΡΙΝΟ

300 ΓΡ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΤΖΑΤΖΊΚΙ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


9.90

ΜΕΡΙΔΑ ΓΥΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

300 ΓΡ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


9.90

ΜΕΡΙΔΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΤΖΑΤΖΊΚΙ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


9.80

ΜΕΡΙΔΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΣΩΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΠΊΤΑ


9.80

ΜΕΡΙΔΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΉΘΟΣ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΣΩΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΠΊΤΑ


9.80

ΜΕΡΙΔΑ ΚΟΤΟΜΠΕΙΚΟΝ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΣΩΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΠΊΤΑ


9.90

ΜΕΡΙΔΑ ΚΕΜΠΑΠ

4 ΤΕΜ. ΜΕ ΨΗΤΉ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΤΖΑΤΖΊΚΙ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


9.80

BURGER ΜΑΣΑΤΙ


9.90

ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΟΜΑΧΟΚ


13.00

ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ


10.50

ΜΕΛΩΜΕΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ


9.80

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΓΑΛΟΠΟΎΛΑΣ

ΜΕ ΒΡΑΣΤΆ ΛΑΧΑΝΙΚΆ


8.00

ΧΟΙΡΙΝΆ ΜΠΡΙΖΟΛΆΚΙΑ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ


8.00

ΜΕΛΩΜΈΝΑ ΜΠΡΖΟΛΆΚΙΑ

ΜΕ ΨΗΤΆ ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΚΑΙ ΠΑΤΆΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ


9.00

ΨΑΡΟΝΈΦΡΙ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΣΧΆΡΑΣ


9.00

ΧΩΡΙΆΤΙΚΟ ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ

ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΆΡΔΑ


7.20

ΠΑΙΔΆΚΙΑ ΑΡΝΊΣΙΑ ΓΆΛΑΚΤΟΣ

ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΚΑΡΈ ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ


10.00

ΜΙΣΌ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ SPECIAL

ΧΩΡΊΣ ΚΌΚΚΑΛΑ


8.50

ΜΠΡΙΖΌΛΑ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΑ ΓΆΛΑΚΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΣΧΆΡΑΣ


12.50

ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΌΛΑ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΑ


14.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ


8.00

ΣΥΚΏΤΙ ΓΆΛΑΚΤΟΣ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ

ΣΤΗ ΣΧΆΡΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΑΛΑΜΆΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΑ


11.50

ΦΙΛΈΤΟ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΝΤΟΜΆΤΑ, ΣΩΣ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΓΎΡΟ ΧΟΙΡΙΝΌ

300 ΓΡ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΤΖΑΤΖΊΚΙ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΓΎΡΟ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ

300 ΓΡ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΑΛΑΜΆΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΆ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΤΖΑΤΖΊΚΙ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΑΛΑΜΆΚΙΑ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΣΩΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΑΛΑΜΆΚΙΑ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΤΉΘΟΣ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΣΩΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΕΜΠΆΠ

4 ΤΕΜ. ΜΕ ΨΗΤΉ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΤΖΑΤΖΊΚΙ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΟΤΟΜΠΈΙΚΟΝ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΣΩΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΑΛΑΜΆΚΙΑ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΤΉΘΟΣ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΣΩΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΑΛΑΜΆΚΙΑ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΣΩΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΑΛΑΜΆΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΆ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΤΖΑΤΖΊΚΙ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΓΎΡΟ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ

300 ΓΡ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΓΎΡΟ ΧΟΙΡΙΝΌ

300 ΓΡ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΤΖΑΤΖΊΚΙ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΦΙΛΈΤΟ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΝΤΟΜΆΤΑ, ΣΩΣ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΑΛΑΜΆΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΑ


11.50

ΣΥΚΏΤΙ ΓΆΛΑΚΤΟΣ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ

ΣΤΗ ΣΧΆΡΑ


8.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ


8.00

ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΌΛΑ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΑ


14.00

ΜΠΡΙΖΌΛΑ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΑ ΓΆΛΑΚΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΣΧΆΡΑΣ


12.50

ΜΙΣΌ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ SPECIAL

ΧΩΡΊΣ ΚΌΚΚΑΛΑ


8.50

ΠΑΙΔΆΚΙΑ ΑΡΝΊΣΙΑ ΓΆΛΑΚΤΟΣ

ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΚΑΡΈ ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ


10.00

ΧΩΡΙΆΤΙΚΟ ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ

ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΆΡΔΑ


7.20

ΨΑΡΟΝΈΦΡΙ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΣΧΆΡΑΣ


9.00

ΜΕΛΩΜΈΝΑ ΜΠΡΖΟΛΆΚΙΑ

ΜΕ ΨΗΤΆ ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΚΑΙ ΠΑΤΆΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ


9.00

ΧΟΙΡΙΝΆ ΜΠΡΙΖΟΛΆΚΙΑ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ


8.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΓΑΛΟΠΟΎΛΑΣ

ΜΕ ΒΡΑΣΤΆ ΛΑΧΑΝΙΚΆ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΕΜΠΆΠ

4 ΤΕΜ. ΜΕ ΨΗΤΉ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΤΖΑΤΖΊΚΙ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΟΤΟΜΠΈΙΚΟΝ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΣΩΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΑΛΑΜΆΚΙΑ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΤΉΘΟΣ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΣΩΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΑΛΑΜΆΚΙΑ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΣΩΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΑΛΑΜΆΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΆ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΤΖΑΤΖΊΚΙ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΓΎΡΟ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ

300 ΓΡ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΓΎΡΟ ΧΟΙΡΙΝΌ

300 ΓΡ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΤΖΑΤΖΊΚΙ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΦΙΛΈΤΟ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΝΤΟΜΆΤΑ, ΣΩΣ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΑΛΑΜΆΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΑ


11.50

ΣΥΚΏΤΙ ΓΆΛΑΚΤΟΣ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ

ΣΤΗ ΣΧΆΡΑ


8.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ


8.00

ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΌΛΑ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΑ


14.00

ΜΠΡΙΖΌΛΑ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΑ ΓΆΛΑΚΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΣΧΆΡΑΣ


12.50

ΜΙΣΌ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ SPECIAL

ΧΩΡΊΣ ΚΌΚΚΑΛΑ


8.50

ΠΑΙΔΆΚΙΑ ΑΡΝΊΣΙΑ ΓΆΛΑΚΤΟΣ

ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΚΑΡΈ ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ


10.00

ΧΩΡΙΆΤΙΚΟ ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ

ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΆΡΔΑ


7.20

ΨΑΡΟΝΈΦΡΙ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΣΧΆΡΑΣ


9.00

ΜΕΛΩΜΈΝΑ ΜΠΡΖΟΛΆΚΙΑ

ΜΕ ΨΗΤΆ ΛΑΧΑΝΙΚΆ ΚΑΙ ΠΑΤΆΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ


9.00

ΧΟΙΡΙΝΆ ΜΠΡΙΖΟΛΆΚΙΑ

ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ


8.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΓΑΛΟΠΟΎΛΑΣ

ΜΕ ΒΡΑΣΤΆ ΛΑΧΑΝΙΚΆ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΕΜΠΆΠ

4 ΤΕΜ. ΜΕ ΨΗΤΉ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΤΖΑΤΖΊΚΙ, ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΠΊΤΑ


8.00

ΜΕΡΊΔΑ ΚΟΤΟΜΠΈΙΚΟΝ

3 ΤΕΜ. ΜΕ ΝΤΟΜΆΤΑ, ΠΑΤΆΤΕΣ, ΣΩΣ, ΜΑΡΟΎΛΙ, ΠΊΤΑ


8.00