ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ

Καλή σας Όρεξη!

ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ ΚΕΜΠΑΠ

4 ΖΟΥΜΕΡΆ ΚΕΜΠΆΠ


9.50

ΓΥΡΟ ΧΟΙΡΙΝΟ


9.50

ΓΥΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ


9.50

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ


9.50

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ


8.00

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ


8.00

ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΎ ΚΕΜΠΆΠ

4 ΖΟΥΜΕΡΆ ΚΕΜΠΆΠ


8.00

ΓΎΡΟ ΧΟΙΡΙΝΌ


8.00

ΓΎΡΟ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ


8.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ


8.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ


8.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ


8.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ


8.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ


8.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ


8.00

ΓΎΡΟ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ


8.00

ΓΎΡΟ ΧΟΙΡΙΝΌ


8.00

ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΎ ΚΕΜΠΆΠ

4 ΖΟΥΜΕΡΆ ΚΕΜΠΆΠ


8.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ


8.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ


8.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ


8.00

ΓΎΡΟ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ


8.00

ΓΎΡΟ ΧΟΙΡΙΝΌ


8.00

ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΎ ΚΕΜΠΆΠ

4 ΖΟΥΜΕΡΆ ΚΕΜΠΆΠ


8.00